Eind oktober 2019 verscheen bij Obelisk Boeken ( www.obeliskboeken.nl ) het lijvige standaardwerk Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd. Vele aspecten van wat water is en betekent zijn erin beschreven. Dat betreft informatie van de erkende wetenschap en het reguliere waterbeheer tot aan de gezondheidsaspecten en de esoterische en spirituele betekenissen en gebruiken en de symbolische duidingen van water. Een veel omvattende synthese van de huidige stand van zaken van water zoal allemaal is en de betekenis van water voor de Aarde, het klimaat, mens, plant en dier. Het boek ligt nu in de boekwinkel en is ook rechtstreeks te verkrijgen bij Obelisk Boeken.