De Warren

De Warren, een polder ten westen van Burgum (Friesland) was ooit bestemd voor een grote nieuwbouwwijk. Dat voornemen is gekeerd. In augustus 2020 heeft de initiatiefgroep De Warren natuurlijk groen een alternatief plan als Burgerinitiatief voorgelegd aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Om dat initiatief kracht bij te zetten is in januari 2022 een aanvullend rapport uitgebracht: Ecosysteemdiensten van De Warren. Alle informatie en documentatie is te vinden op www.dewarrennatuurlijkgroen.nl Begin 2022 wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie voor deze polder.