Hierbij wil ik uw aandacht vestigen op een bijzonder auteur, die een aantal meer dan lezenswaardige boeken heeft geschreven. Ik vermeld er hier vijf. Ik weet (tot mijn bekentenis) pas sinds kort van deze bijzondere verdienste van Allerd Stikker en van zijn boeken. Hij schrijft niet alleen zeer lees- en begrijpbaar, maar ook met kennis van zaken en ware passie, zoals dat weinigen gegeven is.

1. Tao, Teilhard en Westers Denken. Bres, Amsterdam, 1986.

2 (Nl). Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang. Kopperlith & Co, Amsterdam/Antwerpen, 2000.

ook uitgegeven als en fraai geillustreerd:

2 (E). Closing the Gap. Exploring the History of Gender Relations. Amsterdam University Press / Salomé, 2002.

3. Water The blood of the Earth. Exploring Sustainable water Management for the New Millennium. Cosimo, New York, 2007.

4. En de mens speelt met de tijd. Drie vensters op de eeuwigheid. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2012.

5. Sacred mountains. How the revival of Daoism is turning China's ecological crisis around. Bene Factum Publishing, London, 2014.