Deze literatuurlijst geeft een overzicht van de publicaties van Theo Claassen (en mede-auteurs), voor de periode 1973 (zijn doctoraalgedeelte van de studie Biologie) tot 2021. Naast talrijke artikelen verscheen in 2008 het boek Bespiegelingen van een Schrijvertje en in 2014 (bij het afscheid van Wetterskip Fryslân) Een duistere geschiedenis opgehelderd. In 2019 verscheen bij Obelisk Boeken Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd.