Water, oppervlaktewater en drinkwater, is niet alleen medium voor chemische stoffen of biologische organismen. Uiteraard kunnen algen, micro- en macrofauna, vissen en waterplanten niet zonder water en bevat ons drinkwater van nature een aantal basisstoffen, zoals relevante macro-ionen, water op zich, H2O in meervoud, heeft ook z'n eigen specifieke kwaliteiten. In deze samenvatting (H2O nr 4 april 2020) wordt dit toegelicht. Deze samenvatting betreft het artikel dat een maand eerder in de Online-versie van H2O is verschenen (zie hieronder).