In het tijdschrift De Natuur Uw Arts (DNUA) is dit artikel opgenomen. Heilzaam water van levensbelang geeft als ondertitel aan wat het belang is van voldoende en gereinigd water. Niet alleen schoon, gezuiverd water, maar ook bio-energetisch heilzaam water doet ons goed.