In het tijdschrift H2O (13 maart 2020) is -online- een artikel verschenen over het energetisch waterkwaliteitsaspect van water. Klik op deze link voor het artikel. In dit eerste artikel wordt een theoretisch kader gegeven voor de bio-energetische waterkwaliteit, die naast de fysisch-chemische en biologische waterkwaliteit relevant is voor goed water. In een tweede H2O-artikel (april 2020) worden met voorbeelden en meetwaarden de bio-energetische kwaliteitsaspecten toegelicht.