In het tijdschrift H2O verschijnt een serie artikelen over de intrinsieke aspecten van water, van waterkwaliteit. Hierbij gaat het niet om in water aanwezige en opgeloste stoffen of aanwezige organismen, maar om de eigenschappen van het water (H2O) zelf. Moleculaire bouw (vorm) en energetische trilling (frequentie) liggen ten grondslag aan de bio-energetische waterkwaliteit. Na een algemene introductie verscheen als 2e (samen met Frank Silvis) een artikel over radiƫsthesie. Artikelen 3 en 4 zijn samen met Hans van Sluis geschreven. In deze beide artikelen is ingezoomd op beelden, die de bio-energetische waterkwaliteit in verschillende vormen toont. Hier het 3e artikel in deze serie. Samen met het 4e artikel geeft dit een vrijwel compleet beeld van beeldvormende aspecten van de bio-energetische waterkwaliteit. Of anders gezegd: een vrijwel compleet beeld van hoe de bio-energetische waterkwaliteit zich kan uitdrukken in beelden.