Eerder, op 13 maart 2020, is een H2O artikel verschenen waarin een theoretisch kader is gegeven voor (het bepalen van) de bio-energetische kwaliteit van water. Naast een fysisch-chemische en biologische beoordeling van de kwaliteit van water geeft de bio-energetische beoordeling een extra, subtiele kwaliteitsindruk van het water. Is uiterlijk schoon water ook altijd heilzaam voor onze gezondheid? Met voorbeelden en meetgegevens is in dit tweede H2O-artikel het theoretisch kader verduidelijkt. In dit artikel is, samen met Frank Silvis, de toepassing ervan beschreven met concrete voorbeelden en echte meetwaarden. Qua systematiek is aansluiting gezocht met het KRW-beoordelingssysteem.