Deze website is sinds 1 januari 2020 in de lucht. Aanleiding tot het maken van deze site was het verschijnen van het boek Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd. In de loop van de tijd zal er water-gerelateerde informatie geplaatst en bijgehouden worden. Dat 'water-gerelateerde' kan ruim opgevat worden, immers aquaversum verwijst naar het gegeven dat 'alles om water draait'. En dat is best veel. We bestaan naar gewicht uit ca. 60 à 70 procent water, geteld naar het aantal moleculen van ons lichaam is dat bijna 99 procent. En de Aarde is qua oppervlak voor ca. 70 procent water. Bovendien functioneert zo'n beetje alles dank zij water: het weer en klimaat en Gaia in het algemeen, alsmede vrijwel alle biologische en biochemische lichaams- en levensprocessen. Op- en aanmerkingen, commentaren, nieuws en overige relevante informatie is welkom.