Wie zijn de ware complotdenkers?

Al langere tijd is steeds minder duidelijk wat waar en wat niet waar is in de wereld om ons heen. Twitterberichten scheppen verwarring, het internet bevat van alles en nog wat. In de publieke media worden de laatste tijd degenen die anders denken al te snel weggezet als complotdenkers en niet deskundig. Ook worden ze geweerd of snel verwijderd van publieke en sociale media.

Met enige regelmaat, enkele keren per jaar, stuur ik een Ingezonden brief (max. 200 woorden) of een Te Gast (max. 500 woorden) naar de LC voor opname in hun speciale pagina hiervoor bestemd. Vrijwel altijd worden ze geplaatst. Echter zo gauw het gaat over straling, 5G ed. wordt het stukje niet geplaatst. Zo ook onlangs. Het volgende bericht heb ik ingestuurd als een Te Gast naar de Leeuwarder Courant, doch het is niet geplaatst.

De waarheid heb ik ook niet in pacht, doch wat me stoort is het rücksichtslos afserveren van wat door de mainstream media bestempeld wordt als complot(theorie). Zo ook in een twee pagina's groot bericht in de Leeuwarder Courant van 12 mei 2020, getiteld "Profeet van de pandemie". Hierin worden Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation de hemel in geprezen. "Dankzij de miljoenen die hij investeert in de strijd tegen de pandemie is Bill Gates 's werelds ongekroonde coronatsaar", zo staat er. En  verder ...."maar we zitten in een idiote situatie, dus je hebt ook idiote geruchten", zo wordt Bill Gates geciteerd. Bedoeld wordt idiote geruchten van complotdenkers. Zonder enig kritisch onderzoek worden complotdenkers als ondeskundig, idioot, gevaarlijk (voor de publieke opinie)  en ondeskundig weggezet.

Vanwaar de angst voor wat bestempeld wordt als complotdenkers en complotnieuws? Mag die mening niet gehoord worden, want anders .... Laten we in elk geval in alle openheid de discussie voeren, dan blijkt wel .... Wees vooral zelf kritisch in (wat waar of niet waar of half waar kan zijn, in mogelijk dubbele agenda's en in 'van de gelegenheid gebruik maken') de berichtgeving.

Burgum, 13 mei 2020.