Transhumanisme

Meldde ik in de Nieuwsbrief van december j.l. (zie hieronder) het bericht over een transplantatie van een genetisch gemanipuleerde varkensnier in een mens, medio januari werd dat bericht in de schaduw gesteld van de volgende medische stunt. Nu was een genetisch gemanipuleerd varkenshart dat werd getransplanteerd naar een gewone (niet hersendood verklaarde) patiënt. De kop van het artikel luidde 'Varkenshart heilige graal van transplantatie'. En daar gaat de medische wereld prat op! De ontvanger van het varkenshart zou bij het voorgesprek met de chirurg gezegd hebben: 'Een varkenshart? Zal ik dan gaan knorren?' Wie weet. En over (medische) ethiek gesproken ... Dat zal wel niet in het vakkenpakket van de betreffende medici zitten.

Nieuwsbrief december 2021

Het jaar 2021 loopt ten einde. Tijd voor een terugblik en een beetje een vooruitblik. Het was wederom een roerig jaar met C. en klimaat als hoofdonderwerpen. Lockdowns en andere opgelegde beperkende maatregelen speelden als een jojo gedurende het jaar. Vooral de jeugd en de jongeren, maar ook de horeca en verwante uitgaansgelegenheden rondom cultuur hadden het zwaar. En de vooruitblik naar 2022 begint in dezelfde trant. Technocratisch en bureaucratisch vanuit een yang-visie (probleem-aanpak, volgende probleem-aanpak, etc.) aangestuurd. Maar ook steeds meer mensen zien dat er iets vreemds aan de hand is, dat er iets wezenlijks niet klopt. Enerzijds zien we dat de beknellende druk nog verder wordt opgevoerd, anderzijds zien we ook dat meer en meer mensen beginnen los te komen van het oude systeem en hun eigen weg gaan. Een beknopt overzicht van wat zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan vindt u in de Nieuwsbrief 2021. Om dat er veel te vertellen is, bevat de Nieuwsbrief een aantal achterliggende documenten om de Nieuwsbrief zelf nog niet langer te maken. Die documenten zijn onderstreept en [genummerd]. Hier treft u de links aan naar die achterliggende documenten. Ik wens u alle goeds voor 2022 in meer vrijheid, met meer saamhorigheid en meer gemeenschapszin.

De in [ ] genummerde verwijzingen naar een achterliggend bestand vindt u hieronder (helaas niet in de Nieuwsbrief zelf aan te klikken).

1. Relatie water - temperatuur

2. Ik laat mijn mobiel aan

3. Verwijderen nanodeeltjes uit drinkwater

4. Ecosysteemdoelen in polder De Warren Dit bestand is via de website www.dewarrennatuurlijkgroen.nl in te zien en te downloaden.

5. Code Rood

6. Visie dr. Carla Peeters

7. Omikron en getallensymboliek

8. R. Teuling over wolkenvorming

9. R. Teuling over de waterkringloop bos-evaporatie-wolken-regen

10. Water speelt hoofdrol bij broeikasfenomeen

11. Interview over het boek Het Wezen van Water

12. Hack de tijdgeest

13. Visie Land van Ons