Het jaar of wie weet de jaren van het C-woord. De trein dendert door. De ene na de andere aanscherpingsregel wordt van kracht, voorbereid door de gezagsgetrouwe journalistiek en media, vervolgens afgekondigd door de overheid, die zich daarbij indekt door een selecte groep deskundigen (van het RIVN en het OMT, omder aansturing van de WHO). Intussen gaan velen er onder door en door gebukt; angst, stress, werkeloosheid, financiële problemen en spanningen stapelen zich op. Het geloof in de overheid en in de genomen maatregelen brokkelen langzaamaan af.

Andere meningen dan de officiële main stream worden niet geduld en getolereerd, althans niet in/via de reguliere kanalen van media en overheid. Ze zijn er wel en vinden via omwegen meer en meer bekendheid en bijval. Stapje voor stapje wordt de zinvolheid van het officiële pakket aan maatregelen betwijfeld en deels ontmaskerd en worden dubbele, verborgen agenda's blootgelegd. Andere geluiden verdienen het om gehoord te worden en bekend te worden. En er verschijnt steeds meer goed onderbouwde informatie over corona. Hier een korte opsomming daarvan, doch er is veel meer. Informeer uzelf van beide kanten van de medaille.

Het eind december 2020 verschenen pamflet CODE ROOD van Marcel Messing windt er geen doekjes om. Er wordt een historisch kader geschetst van de handel en wandel van machthebbers achter het gordijn van het wereldtoneel, waarin corona het recente hoogtepunt is. Onze vooruitgeschoven regeringsleiders zijn de marionetten, die naar hun pijpen dansen. Marcel Messing verwijst ook naar het recent verschenen boek van Erwin Pasmans: Coronaplandemie. De titel spreekt voor zich. Zie ook www.marcelmessing.nl voor meer achtergrondinformatie.

Van Sucharit Bhakdi en Karina Reiss verscheen het boek Vals alarm. Ook de moeite waard er kennis van te nemen.

Wie ruim een half uur de tijd neemt beluistert een belangrijk interview met Prof. Dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinspecialist en de ontluistering van het in gang gezette vaccinatieprogramma zal u verbazen en wakker maken. Verontrustend dat het gaat, zoals het nu gaat.

Ten slotte van dit korte rijtje 'alternatieve informatiebronnen' noem ik onze zuiderbuur Peter Vereecke. Hij houdt met zijn periodieke nieuwsberichten ons allen scherp bij de les. Lees zijn lange en korte teksten over C-4ussen. Het is gemakkelijk om meer en regelmatig berichten van Peter Vereecke te ontvangen. Meldt u zich bij hem aan.

En er is zoveel meer, ik noem slechts kort, zonder verdere toelichting:

- een al iets oudere lezing van David Icke.

- verwijzing naar de nieuwsbrieven van succesboeken; hierbij de laatste nummers van 2020: 2050 en 2051.

-Laat ik mezelf vaccineren?

Wie zoekt, zal vinden. Wie oren heeft, die hore. Niets is verborgen, dat niet openbaar gemaakt zal worden.