Corona

Het is inmiddels oktober 2021, ruim anderhalf jaar haar het begin van de 'crisis'. De tot pandemie verklaarde crisis is inmiddels verworden tot een plandemie. In steeds meer landen worden de touwtjes aangetrokken en persoonlijke vrijheden beperkt. Nieuwste zet op het schaakbord is sinds eind september 2021 de coronatoegangspas (CTB) via een QR-code. Evenementen, symposia, restaurants, kantines en vele andere gelegenheden en bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk met zo'n QR-code. Als het aan de overheid ligt op je smartphone, liever dan op papier. Handig voor toekomstige persoonlijke coderingen. De tweedeling in de maatschappij wordt zienderogen duidelijker. Hoe goed ook onderzocht en onderbouwd komen meningen en visies van critici ten aanzien van het officiële beleid niet aan het woord. De gangbare media van radio, tv en kranten bereiden het overheidsbeleid voor en propageren het na invoering klakkeloos. De groep die zich niet laat meeslepen in de plandemie wordt echter steeds krachtiger. Diverse groeperingen laten van zich horen via woord en geschrift. Zie bijvoorbeeld Café Weltschmertz, Jorn Luka, De andere krant, Frontnieuws, en vele anderen.

In België is het onder meer Peter Vereecke die er geen gras over laat groeien hoe gepland, doordacht en geniepig door de overheden gebruik (eigenlijk misbruik) wordt gemaakt van de opgeroepen c-crisis. Het huidige overheidsbeleid met alle maatregelen, inclusief de persoonlijke QR-code, streeft ondertussen een ander doel na dan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen. De verbinding met en aansturing door het World Economic Forum via/met de VN, de WHO, De Bill en Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation en andere (deels geheime) organisaties zijn gefocused op de Nieuwe Wereld Orde. Eerder dit jaar zong het motto Build Back Better rond, door vele staatshoofden uitgesproken.

Een dappere tuinman uit Tytsjerksteradiel liet in 2020 al zijn geluid horen via twee paginagrootte teksten (advertenties) in het regionale weerblad Actief, op 13 mei 2020 Intelligente lockdown en op 20 mei 2020 het vervolg daarop. Ook in 2021 liet hij zich niet onbetuigd. Deel 3 verscheen op 26 mei 2021 en op 25 augustus erop volgend deel 4. Een moedige ondernemer die het voortouw durft te nemen, op weg naar een nieuwe samenleving, van onder op, in vrijheid en gelijkheid.

Een vijfde vervolg bericht, wederom paginagroot in het regionale weekblad Actief, verscheen op 24 november 2021. Klik hier voor het indringende verhaal. Blijkbaar riep het bij een deel van de lezers de vraag op of dit door hen bestempelde 'nepnieuws' wel geplaatst moest/mocht worden. Gelukkig hield de redactie van Actief haar rug recht en moet ieders mening gehoord kunnen worden, zo vond zij. Terecht. Bovendien wie bepaalt wat 'nepnieuws' is?