Het jaar 2020 loopt ten einde. Het was en is een enerverend jaar, alom overheerst door een wereldwijd rondwarend spook. En het einde ervan lijkt nog niet in zicht. Nieuws en nepnieuws, 'officiële' en complot theorieën buitelen over elkaar. De tijd zal het leren wat de waarheid is. Of zoals geschreven in onder andere Lucas 12:3 "Maar er is niets zorgvuldig aan het oog onttrokken dat niet geopenbaard zal worden, en verborgen dat niet bekend zal worden". De deksel van de put staat al een stukje open.

Nadat eind 2019 het boek Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd verscheen, is in 2020 -als offspring van dat boek- een tiental artikelen verschenen over diverse aspecten van water. In het tijdschrift H2O verscheen een serie van vijf (zes) artikelen over de intrinsieke kwaliteitsaspecten van water, van H2O. In Spiegelbeeld verschenen artikelen over water en gematria. Voor een volledig overzicht van de publicaties zie de literatuurlijst en onder 'artikelen' de separate bijdragen.