Corona

Het is inmiddels oktober 2021, ruim anderhalf jaar haar het begin van de 'crisis'. De tot pandemie verklaarde crisis is inmiddels verworden tot een plandemie. In steeds meer landen worden de touwtjes aangetrokken en persoonlijke vrijheden beperkt. Nieuwste zet op het schaakbord is sinds eind september 2021 de coronatoegangspas (CTB) via een QR-code. Evenementen, symposia, restaurants, kantines en vele andere gelegenheden en bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk met zo'n QR-code. Als het aan de overheid ligt op je smartphone, liever dan op papier. Handig voor toekomstige persoonlijke coderingen. De tweedeling in de maatschappij wordt zienderogen duidelijker. Hoe goed ook onderzocht en onderbouwd komen meningen en visies van critici ten aanzien van het officiële beleid niet aan het woord. De gangbare media van radio, tv en kranten bereiden het overheidsbeleid voor en propageren het na invoering klakkeloos. De groep die zich niet laat meeslepen in de plandemie wordt echter steeds krachtiger. Diverse groeperingen laten van zich horen via woord en geschrift. Zie bijvoorbeeld Café Weltschmertz, Jorn Luka, De andere krant, Frontnieuws, en vele anderen.

In België is het onder meer Peter Vereecke die er geen gras over laat groeien hoe gepland, doordacht en geniepig door de overheden gebruik (eigenlijk misbruik) wordt gemaakt van de opgeroepen c-crisis. Het huidige overheidsbeleid met alle maatregelen, inclusief de persoonlijke QR-code, streeft ondertussen een ander doel na dan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen. De verbinding met en aansturing door het World Economic Forum via/met de VN, de WHO, De Bill en Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation en andere (deels geheime) organisaties zijn gefocused op de Nieuwe Wereld Orde. Eerder dit jaar zong het motto Build Back Better rond, door vele staatshoofden uitgesproken.

Een dappere tuinman uit Tytsjerksteradiel liet in 2020 al zijn geluid horen via twee paginagrootte teksten (advertenties) in het regionale weerblad Actief, op 13 mei 2020 Intelligente lockdown en op 20 mei 2020 het vervolg daarop. Ook in 2021 liet hij zich niet onbetuigd. Deel 3 verscheen op 26 mei 2021 en op 25 augustus erop volgend deel 4. Een moedige ondernemer die het voortouw durft te nemen, op weg naar een nieuwe samenleving, van onder op, in vrijheid en gelijkheid.

 

Het jaar of wie weet de jaren van het C-woord. De trein dendert door. De ene na de andere aanscherpingsregel wordt van kracht, voorbereid door de gezagsgetrouwe journalistiek en media, vervolgens afgekondigd door de overheid, die zich daarbij indekt door een selecte groep deskundigen (van het RIVN en het OMT, omder aansturing van de WHO). Intussen gaan velen er onder door en door gebukt; angst, stress, werkeloosheid, financiële problemen en spanningen stapelen zich op. Het geloof in de overheid en in de genomen maatregelen brokkelen langzaamaan af.

Andere meningen dan de officiële main stream worden niet geduld en getolereerd, althans niet in/via de reguliere kanalen van media en overheid. Ze zijn er wel en vinden via omwegen meer en meer bekendheid en bijval. Stapje voor stapje wordt de zinvolheid van het officiële pakket aan maatregelen betwijfeld en deels ontmaskerd en worden dubbele, verborgen agenda's blootgelegd. Andere geluiden verdienen het om gehoord te worden en bekend te worden. En er verschijnt steeds meer goed onderbouwde informatie over corona. Hier een korte opsomming daarvan, doch er is veel meer. Informeer uzelf van beide kanten van de medaille.

Het eind december 2020 verschenen pamflet CODE ROOD van Marcel Messing windt er geen doekjes om. Er wordt een historisch kader geschetst van de handel en wandel van machthebbers achter het gordijn van het wereldtoneel, waarin corona het recente hoogtepunt is. Onze vooruitgeschoven regeringsleiders zijn de marionetten, die naar hun pijpen dansen. Marcel Messing verwijst ook naar het recent verschenen boek van Erwin Pasmans: Coronaplandemie. De titel spreekt voor zich. Zie ook www.marcelmessing.nl voor meer achtergrondinformatie.

Van Sucharit Bhakdi en Karina Reiss verscheen het boek Vals alarm. Ook de moeite waard er kennis van te nemen.

Wie ruim een half uur de tijd neemt beluistert een belangrijk interview met Prof. Dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinspecialist en de ontluistering van het in gang gezette vaccinatieprogramma zal u verbazen en wakker maken. Verontrustend dat het gaat, zoals het nu gaat.

Ten slotte van dit korte rijtje 'alternatieve informatiebronnen' noem ik onze zuiderbuur Peter Vereecke. Hij houdt met zijn periodieke nieuwsberichten ons allen scherp bij de les. Lees zijn lange en korte teksten over C-4ussen. Het is gemakkelijk om meer en regelmatig berichten van Peter Vereecke te ontvangen. Meldt u zich bij hem aan.

En er is zoveel meer, ik noem slechts kort, zonder verdere toelichting:

- een al iets oudere lezing van David Icke.

- verwijzing naar de nieuwsbrieven van succesboeken; hierbij de laatste nummers van 2020: 2050 en 2051.

-Laat ik mezelf vaccineren?

Wie zoekt, zal vinden. Wie oren heeft, die hore. Niets is verborgen, dat niet openbaar gemaakt zal worden.

 

 

 

Het jaar 2020 loopt ten einde. Het was en is een enerverend jaar, alom overheerst door een wereldwijd rondwarend spook. En het einde ervan lijkt nog niet in zicht. Nieuws en nepnieuws, 'officiële' en complot theorieën buitelen over elkaar. De tijd zal het leren wat de waarheid is. Of zoals geschreven in onder andere Lucas 12:3 "Maar er is niets zorgvuldig aan het oog onttrokken dat niet geopenbaard zal worden, en verborgen dat niet bekend zal worden". De deksel van de put staat al een stukje open.

Nadat eind 2019 het boek Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd verscheen, is in 2020 -als offspring van dat boek- een tiental artikelen verschenen over diverse aspecten van water. In het tijdschrift H2O verscheen een serie van vijf (zes) artikelen over de intrinsieke kwaliteitsaspecten van water, van H2O. In Spiegelbeeld verschenen artikelen over water en gematria. Voor een volledig overzicht van de publicaties zie de literatuurlijst en onder 'artikelen' de separate bijdragen.

 

In juli 2020 verscheen een bijzonder boek bij Obelisk Boeken: een autobiografie van een wateringenieur. Frank Silvis doet een boekje (zeg maar boek) open over zijn leven tot nu toe, waarbij privé en werk verwezen zijn in een spannend en openhartig relaas, met water als verbindend element. In contact met water is een aanrader voor eenieder die het bewogen leven van een wateringenieur wil leren kennen. Leerzaam, spannend en openhartig. Het zeer lezenswaardige boek, zijn geld meer dan waard, is te bestellen bij Obelisk Boeken en verkrijgbaar in iedere boekhandel.

In het wekelijkse zondagochtend radioprogramma Vroege Vogels is het steeds weer een verrassing wie welke column uitspreekt. 0p 31 mei 2020 was het de beurt aan Jean-Pierre Geelen. Lees hier hoe hij de media te kijk zet met corona als invalshoek.

Linden Tuinen heeft een tweede kritische noot gekraakt over de opgelegde corona maatregelen. Klik hier voor de tekst van het tweede verhaal en hier voor de advertentie in originele opmaak.

In het regionaal weekblad Actief (verspreid in noordoost Friesland) verscheen op 13 mei 2020 een opmerkelijke paginagrootte advertentie, getiteld Intelligente Lockdown. U kunt die advertentie hier lezen. Hoe de pagina er in de originele opmaak uitziet, ziet u hier. Linden tuinen is een lokaal hoveniersbedrijf met een groen hart. Maar zoals uit deze advertentie blijkt ook een gevoelig, humaan en (mede-)menselijk hart. Neem de geuite hartkreet serieus en, zoals het bericht eindigt, Laat Uw stem horen, U bent het waard!

 

Wie zijn de ware complotdenkers?

Al langere tijd is steeds minder duidelijk wat waar en wat niet waar is in de wereld om ons heen. Twitterberichten scheppen verwarring, het internet bevat van alles en nog wat. In de publieke media worden de laatste tijd degenen die anders denken al te snel weggezet als complotdenkers en niet deskundig. Ook worden ze geweerd of snel verwijderd van publieke en sociale media.

Met enige regelmaat, enkele keren per jaar, stuur ik een Ingezonden brief (max. 200 woorden) of een Te Gast (max. 500 woorden) naar de LC voor opname in hun speciale pagina hiervoor bestemd. Vrijwel altijd worden ze geplaatst. Echter zo gauw het gaat over straling, 5G ed. wordt het stukje niet geplaatst. Zo ook onlangs. Het volgende bericht heb ik ingestuurd als een Te Gast naar de Leeuwarder Courant, doch het is niet geplaatst.

De waarheid heb ik ook niet in pacht, doch wat me stoort is het rücksichtslos afserveren van wat door de mainstream media bestempeld wordt als complot(theorie). Zo ook in een twee pagina's groot bericht in de Leeuwarder Courant van 12 mei 2020, getiteld "Profeet van de pandemie". Hierin worden Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation de hemel in geprezen. "Dankzij de miljoenen die hij investeert in de strijd tegen de pandemie is Bill Gates 's werelds ongekroonde coronatsaar", zo staat er. En  verder ...."maar we zitten in een idiote situatie, dus je hebt ook idiote geruchten", zo wordt Bill Gates geciteerd. Bedoeld wordt idiote geruchten van complotdenkers. Zonder enig kritisch onderzoek worden complotdenkers als ondeskundig, idioot, gevaarlijk (voor de publieke opinie)  en ondeskundig weggezet.

Vanwaar de angst voor wat bestempeld wordt als complotdenkers en complotnieuws? Mag die mening niet gehoord worden, want anders .... Laten we in elk geval in alle openheid de discussie voeren, dan blijkt wel .... Wees vooral zelf kritisch in (wat waar of niet waar of half waar kan zijn, in mogelijk dubbele agenda's en in 'van de gelegenheid gebruik maken') de berichtgeving.

Burgum, 13 mei 2020.

 

Deze website is sinds 1 januari 2020 in de lucht. Aanleiding tot het maken van deze site was het verschijnen van het boek Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd. In de loop van de tijd zal er water-gerelateerde informatie geplaatst en bijgehouden worden. Dat 'water-gerelateerde' kan ruim opgevat worden, immers aquaversum verwijst naar het gegeven dat 'alles om water draait'. En dat is best veel. We bestaan naar gewicht uit ca. 60 à 70 procent water, geteld naar het aantal moleculen van ons lichaam is dat bijna 99 procent. En de Aarde is qua oppervlak voor ca. 70 procent water. Bovendien functioneert zo'n beetje alles dank zij water: het weer en klimaat en Gaia in het algemeen, alsmede vrijwel alle biologische en biochemische lichaams- en levensprocessen. Op- en aanmerkingen, commentaren, nieuws en overige relevante informatie is welkom.