Contactformulier

U kunt hier een reactie achterlaten of een vraag stellen

Curriculum Vitae

Theo Claassen (1951) groeide op een boerderij in Beuningen (Gld) op. In Druten doorliep hij de HBS-b, daarbij geïnspireerd door zijn biologieleraar. Dat leidde tot de studie biologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1970-1976). Zijn doctoraalgedeelte omvatte tal van ecologische vakken. Na afronding van die studie werkte hij als aquatisch ecoloog, achtereenvolgens bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (thans Alterra), de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân met een onderbreking van een jaar bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. In 1987 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over typologie en normstelling van oppervlaktewateren in Friesland. Daarnaast verschenen er ca. 200 publicaties van zijn hand over een breed scala aan waterkwaliteitsonderwerpen, vooral over het Friese waterbeheer. Hij werkte mee aan enkele boeken over waterbeheer en aquatische ecologie. Hij schreef eerder twee boeken: in 2008 ‘Bespiegelingen van een schrijvertje’ en in 2014 ‘Een duistere geschiedenis opgehelderd’. Na zijn pensionering in 2015 kreeg hij meer tijd zich verder te verdiepen in de ‘andere aspecten van water’, zoals het aparte fysisch-chemische gedrag van water en de betekenis van water in mythen, religies en wijsheidsstromingen. In het bijzonder verdiepte hij zich in de getallensymboliek van water. Voortdurend speurwerk en de wens om het ontdekte te delen leidden in 2019 tot een nieuw boek: ‘Het wezen van water. Verborgen dimensies ontsluierd’.