Met enige regelmaat en op verzoek en in onderling overleg kunnen lezingen verzorgd worden. Aanleiding en leidraad voor een lezing op dit moment is het eind oktober 2019 bij Obelisk Boeken verschenen boek Het Wezen van Water. Een eerste premature lezing vond plaats op 18 september 2019 te Schipluiden (www.ophodenpijl.nl). De volgende is gepland:

 

Op 25 maart 2020 stond een lezing gepland te Joure bij de Stichting In-Zicht. Helaas moest deze lezing kort tevoren worden afgeblazen vanwege de opgelegde regels rondom een virusuitbraak. Mogelijk dat deze lezing op een later tijdstip alsnog wordt geagendeerd.

 

28 februari 2020  Theeschenkerij Siegerswoude. Lezing naar aanleiding van het boek ‘Het wezen van water’ verborgen dimensies ontsluierd.

De website van de theeschenkerij www.theeschenkerijbellefleur.nl, waar u zich kunt aanmelden voor deze avond, meldt het volgende:

Geboren op een boerderij ontwikkelde Theo Claassen een grote fascinatie voor de natuur en voor water in het bijzonder.  Zo werkte hij na zijn studie biologie onder andere in Friesland bij Rijkswaterstaat. Gestaag groeide bij hem de interesse voor alle minder harde aspecten van water. Theo Claassen is hiermee een van de weinige wetenschappers die open staat voor alle wijsheidsbronnen.

Water is de meest bijzondere vloeistof die we kennen. Als bewoners van een waterplaneet bestaat ook ons lichaam voor het grootste deel uit water. Maar er is zoveel meer, want water is een waar wonder en het schijnbaar eenvoudige molecuul heeft nog niet eens al zijn geheimen prijsgegeven. 
Daarnaast wordt water al eeuwenlang vereerd en gebruikt in rituelen. Het heeft altijd en overal in mythen, legenden en religies een belangrijke rol gespeeld. Zo vond deze blauwdruk van het leven zijn weerklank in de architectuur en schilderkunst, in muziek en getallensymboliek. Dit laatste aspect, gematria en water, is in dit boek voor het eerst uitgebreid belicht door Theo Claassen die, na een werkzaam rijk leven ‘met water’, met ons zijn kennis deelt van alle menselijke wijsheidsbronnen: van de harde feiten uit de wetenschap tot de minder harde uit de esoterie en gnostiek. Je zou het misschien nog het beste een synthese kunnen noemen.

Theo Claassen zijn unieke en goed leesbare boek is een geweldig inspirerend naslagwerk geworden, waarin zeer veel bijzondere aspecten van water aan bod komen. 

Recensies op dit boek:

‘Tranen kreeg ik in de ogen toen ik dit boek zag. Zoals toen ik voor het eerst door een microscoop het leven in het water zag. Zo rijk, zo veelzijdig, zo onverwacht, zo mooi. 
Ir. Maarten K. H. Gast, voormalig directeur Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

‘Een geweldige schatkamer, waarin het goud van de esoterie en het zilver van de water-wetenschap op kundige wijze met elkaar zijn vervlochten’.
Prof. mr. Hans Wessel, emeritus hoogleraar waterrecht en bestuur (River Basin Management) TU Delft