In het tijdschrift H2O is in 2020 een serie van vijf artikelen verschenen over de bio-energetische aspecten van waterkwaliteit. Aanvullend op deze serie heeft Maarten Gast een intermezzo geschreven over 'water en geheugen', een bijdrage die mooi aansluit bij deze serie. Klik hier voor zijn bijdrage in H2O. In de rubriek 'artikelen' staan de andere in 2020 in H2O gepubliceerde bijdragen over de bio-energetische kwaliteitsaspecten van water (deels samen met Frank Silvis en met Hans van Sluis).