Hieronder leest u het belang van bomen en bossen, van groen in het algemeen, voor een stabiel regionaal klimaat. Bossen zetten inkomende zonne-energie om in verdamping van water (en niet in hogere luchttemperaturen), waarbij tevens boven bosgebieden wolken ontstaan. Deze wolken laten hun vocht vervolgens in de nabijheid los. Hierdoor kennen bosrijke gebieden een stabiel regionaal klimaat zonder extreme droogte of wateroverlast. Bovendien leggen bomen CO2 vast en bossen voorkomen bodemerosie en onnodig waterverlies. Wageningse hydrologen hebben dit kort geleden onderzocht en beschreven; men leze bijvoorbeeld artikelen van Ryan Teuling en anderen. Klik hier voor het artikel van Teuling et al 2017.